POLITYKA COOKIES


Informujemy, że korzystając ze strony www.hematoonkologia.com.pl wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.


CZYM SĄ PLIKI COOKIES?


To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na Twoją wygodę i bezpieczeństwo przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści.


DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?


Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić jej lepsze dopasowanie do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.


PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU:


 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Z JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?


W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU „www.hematoonkologia.com.pl”


Definicje

Następujące nazwy pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 • Portal – platforma internetowa zamieszczona w domenie: www.hematoonkologia.com.pl, pełniąca funkcję serwisu informacyjnego (dalej „Strona”).
 • Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych w ramach Portalu.
 • Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Portalu zgodnie z jego aktualnymi funkcjonalnościami
 • Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 64A/8, Warszawa 00-672, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000220999, NIP: 5213335187.
 • Użytkownik – każda osoba wchodząca na Portal.
 • Umowa – umowa o korzystanie z Portalu.
 • Dane – dane osobowe podawane przez Użytkownika w ramach korzystania z Portalu.

 

Postanowienia ogólne

 • Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Portalu, jego nazwy, domeny internetowej, do licencji na wykorzystanie zamieszczonych materiałów graficznych należą do Usługodawcy. Usługodawca nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek zezwoleń lub licencji do korzystania z opisanych powyżej praw, a korzystanie z Portalu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
 • Korzystanie z Portalu możliwe jest wyłącznie za pomocą urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 8 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash.
 • Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Portalu, utrudniałyby dostęp do Portalu lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy lub Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom. Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Usługodawcy, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za pomocą Portalu.
 • Usługodawca dąży do tego, aby Portal działał poprawnie i bez zakłóceń, jednakże tego nie gwarantuje. Użytkownik ma świadomość, że m.in. z przyczyn wewnętrznych niedoskonałości lub z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności z powodu siły wyższej, awarii Portalu lub w związku z próbami niedozwolonej ingerencji w Portal, mogą występować czasowe zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu lub może dojść do usunięcia Danych. Przerwy w funkcjonowaniu Portalu mogą również wynikać z konieczności eliminowania ww. przeszkód, dokonywania czasowego serwisu Infrastruktury informatycznej, napraw, dokonywania zmian lub udoskonalania Portalu.
 • Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia działania Portalu w celu jego konserwacji lub modernizacji. W takim przypadku Usługodawca powiadomi o tym Użytkowników na stronach Portalu.

 

Usługi

 • Usługi obejmują w szczególności:
  • Prezentację informacji dotyczących kampanii informacyjnej Usługodawcy i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 64A/8 a, Warszawa 00-672,
  • Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi i/lub funkcjonalności Usług, jak również wprowadzać zmiany do Usług i/lub funkcjonalności. Usługodawca będzie informował tym Użytkowników poprzez publikację informacji i zmian oraz zaktualizowanego regulaminu na Portalu.
  • Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania.
 • Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Usług wyłącznie w ramach dostępnych funkcjonalności Portalu oraz zgodnie z nimi i z niniejszym Regulaminem.
 • Korzystając z Portalu, Użytkownik oświadcza, że:
  • nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do zawartości Portalu (poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Danych i Materiałów przez niego zamieszczonych);
  • nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w zawartość Portali, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Portalu i zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  • w ramach Portalu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnorodnych formach.

 

Postanowienia końcowe

 • Usługodawca ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje o tym Użytkowników.
 • Usługodawca ma prawo wprowadzać dowolne zmiany w Regulaminie. Zmiany stają się skuteczne w chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronach Portalu.
 • W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkowników.
 • Informacje publikowane na Portalu nie powinny być traktowane jako porada lekarska lub porada specjalistyczna.
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem, Usługami oraz Umową jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.