Hematoonkologia

Hematoonkologia obejmuje ponad 140 różnego rodzaju nowotworów krwi, które można sklasyfikować w 3 grupach: białaczka, czyli nowotwory krwinek białych, chłoniaki, czyli nowotwory układu limfatycznego i nowotwory wywodzące się z układu chłonnego, a zlokalizowane w szpiku.

Białaczka

Nowotwór białych krwinek

Chłoniak

Nowotwór wywodzący się z układu chłonnego

Szpiczak mnogi

Nowotwór komórek plazmatycznych szpiku kostnego

 

Objawy nowotworów
krwi są zróżnicowane,
a do najczęstszych należą:

Obrzęk / bolesność gruczołów, ból kości

Wywołane nagromadzeniem zmienionych chorobowo komórek krwi w szpiku kostnym i układzie chłonnym

Zmęczenie, duszności

Spowodowane obniżeniem poziomu czerwonych krwinek

Siniaki, krwawienia

Wywołane obniżeniem poziomu płytek krwi

Infekcje, gorączka

Wywołane obniżeniem poziomu białych krwinek

Utrata wagi

Niewyjaśniona lub nieoczekiwana utrata wagi

Kampania

Celem kampanii „Potrzeba trochę szczęścia. Historie pacjentów z chorobami hematoonkologicznymi” jest budowanie świadomości społecznej na temat chorób hematoonkologicznych i wsparcie grupy pacjentów poprzez przedstawienie historii osób, którym pomimo choroby udaje się prowadzić aktywne, normalne życie.

Partnerzy

Organizator kampanii